Ga naar de inhoud

Waar we voor staan

Een herberg

Een herberg is een plek waar je onderweg even kunt schuilen om te rusten, te eten en jezelf op te frissen. Je kunt je er even terug trekken om nieuwe moed en energie op te doen om je weg te vervolgen. We vinden dit een mooi beeld voor ons gezinshuis. De kinderen die bij ons komen wonen komen ergens vandaan. Ze hebben ouders en familieleden. Daar liggen hun roots, daar is hun 'thuis'. Ze zijn onderweg naar een toekomst die voor hen ligt en hebben een plek nodig waar ze even mogen blijven om tot rust te komen, om te schuilen en om te vinden wat ze nodig hebben om hun reis straks te kunnen vervolgen. Een herberg is open en gastvrij. Je mag er komen zoals je bent.

Het beeld van de herberg komt uit een verhaal dat ons inspireert en motiveert. Het heet 'De barmhartige Samaritaan' en je vindt het in de Bijbel, in het evangelie van Lucas (hoofdstuk 10). De Samaritaan vindt langs de weg een reiziger die geslagen en beroofd is. Hij verzorgt zijn wonden, zet hem op zijn ezel en brengt de man naar een herberg. Daar zorgt hij verder voor hem. Als hij verder moet reizen, geeft hij de waard van de herberg extra geld voor de zorg van de man. Niet iedereen kan alle zorg altijd op zich nemen. Er zijn herbergen nodig waar we mensen (en kinderen) naartoe kunnen brengen wanneer dat nodig is! Zo'n herberg willen wij zijn.


Contact met familie

We vinden het belangrijk dat de kinderen goed contact blijven houden met hun eigen familieleden. Ouders blijven immers altijd ouders, ook als ze niet in hetzelfde huis wonen. We willen naast de ouders staan, niet 'boven' hen of tegenover hen. Ook al is het voor de meeste ouders en kinderen moeilijk dat het kind bij ons woont, we willen er veel aan doen om in goed contact met elkaar te blijven en ouders en kinderen te helpen deze situatie te aanvaarden en er het beste van te maken. Daarnaast zoeken we manieren om kinderen ook met broers/zussen en eventueel opa's, oma's of andere familieleden in contact te houden, voor zover dit veilig is en bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind.


Veiligheid en ruimte

In ons gezin vinden we veiligheid, geborgenheid en voorspelbaarheid belangrijk. De kinderen weten waar ze aan toe zijn, dat geeft rust en veiligheid. De kinderen mogen bij ons zichzelf zijn en ze krijgen de tijd en ruimte om hun eigen vaardigheden, talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen. We helpen hen om passend bij hun ontwikkeling en mogelijkheden, te groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. We leven veel buiten en in contact met dieren. De dieren bieden veel kinderen een ongedwongen en natuurlijke gelegenheid om te herstellen van emotionele schade en om te groeien in zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Het is ons verlangen dat onze kinderen, ondanks de moeilijke start die zij in het leven hebben gehad, toch als volwassenen een fijn, stabiel en gelukkig leven kunnen opbouwen.


Niet-perfecte professionals

We zijn professionele opvoeders die, net als in andere gezinnen, elke dag de vaste opvoeders van de kinderen zijn en ons leven met hen delen. We zijn geen perfecte ouders. Maar we hebben een hoop kennis en ervaring opgedaan die we graag willen inzetten ten behoeve van de kinderen in ons gezin.


Netwerk om ons heen

Daarbij worden we ondersteund door verschillende mensen die vanuit hun expertise met ons meedenken, meewerken en ons van feedback en advies voorzien. In de eerste plaats is dit onze gedragswetenschapper. Daarnaast hebben we een groot netwerk van hulpverleners, collega gezinshuisouders, vrienden en wijze mensen om ons heen. We werken samen met de voogden/jeugdbeschermers van de kinderen en wanneer dat nodig of van toepassing is, met andere hulpverlenende instanties. Daarnaast worden we gesteund en gecontroleerd door verschillende instanties, om te zorgen dat de zorg die wij bieden van hoge kwaliteit is en blijft.

Meer informatie over waar we voor staan vind je bij onze kernwaarden.