Ga naar de inhoud

Tevredenheid

Meten van tevredenheid

We vinden het belangrijk dat de kinderen in het gezin zich bij ons thuis voelen en dat ze tevreden zijn over het reilen en zeilen in het gezin. We willen graag weten of ze tevreden zijn. Hun suggesties en ideeën helpen ons te verbeteren en er zo voor te zorgen dat we er nog beter voor hen kunnen zijn. We staan voor een open klimaat waar kinderen zich vrij kunnen uiten en stimuleren hen om eerlijk te vertellen wat ze fijn en niet fijn vinden en welke verbeter-ideeën ze hebben.

Onze orthopedagoge geeft daarnaast jaarlijks elk kind de gelegenheid om zich hierover uit te spreken via een hiervoor bestemde vragenlijst.


Vertrouwenspersoon Jeugdstem

Jeugdstem (voorheen het AKJ) is een onafhankelijk meldpunt voor jongeren, ouders en professionals in de jeugdzorg. Regelmatig worden wij bezocht door een vertrouwenspersoon van Jeugdstem (vanuit Adviespunt Zorgbelang) waarbij elk kind persoonlijk zijn of haar verhaal kan doen. De kinderen hebben het telefoonnummer en e-mailadres van deze vertrouwenspersoon zodat ze altijd contact met haar op kunnen nemen, ook zonder ons te informeren.


Klachten

Ben je niet tevreden over de zorg binnen ons gezinshuis, dan kun je het beste contact opnemen met de gezinshuisouders Lex en Wietske. Samen kunnen we kijken hoe we de dingen beter kunnen doen.

Kom je er langs deze weg niet uit en heb je een gegronde klacht, dan kun je contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg. Wij werken met hen samen om op een goede manier om te gaan met eventuele klachten die er ontstaan rondom de zorg die wij als gezinshuis verlenen. Je kunt hen bereiken via www.klachtenportaalzorg.nl. Wij zijn bij hen bekend als Gezinshuis De Herberg, ID nummer 14883.