Ga naar de inhoud

Veiligheid

Veilig pedagogisch leefklimaat

Een veilig pedagogisch leefklimaat is de basis voor goede zorg aan kinderen en jongeren. We  investeren in het opbouwen van een goede vertrouwensrelatie en openheid in het gezinshuis. We vinden het belangrijk dat de kinderen laagdrempelig hun mening kunnen geven wanneer ze (on)tevreden zijn.

We werken samen met een orthopedagoog, die ons bijstaat en adviseert rondom de zorg en omgang met de kinderen in huis. Zij meet door middel van een vragenlijst jaarlijks de veiligheid in ons gezinshuis, op basis van haar bezoeken in het gezinshuis en haar gesprekken met de gezinshuisouders. Daarnaast meet zij het pedagogisch leefklimaat en de veiligheid van de kinderen door middel van vragenlijsten die zij door elk kind laat invullen.

Lex en Wietske beschikken beiden over een geldige Verklaring omtrent gedrag (VOG). Iedereen die actief is voor het gezinshuis (betaald of vrijwillig) is verplicht te beschikken over een geldige VOG.


Fysieke veiligheid

Ons huis voldoet aan de veiligheidseisen die de inspectie stelt aan gezinshuizen. Het huis is brandveilig gemaakt en de brandveiligheid wordt jaarlijks gecontroleerd. De EHBO trommel in huis wordt elk kwartaal gecontroleerd en indien nodig aangevuld. Lex heeft een BHV diploma, waarvoor hij jaarlijks wordt herkeurd. We hebben een ontruimingsplan opgesteld en zorgen dat elk kind weet hoe hij het snelst het huis uit kan komen en waar we als gezin verzamelen.


Hygiëne

Met zijn achtergrond in de voedselproductie en zijn kennis van alle bijbehorende HACCP regels, houdt Lex de hygiëne in huis goed in de gaten. De temperatuur van de koelkasten en vriezers, de schoonmaak van het huis en de houdbaarheid van producten worden zorgvuldig gecontroleerd en uitgevoerd.


Calamiteiten

Ondanks alle goede bedoelingen kunnen zich in ons gezinshuis situaties voordoen die zorgen voor schade, onveiligheid of gevaar. Onze calamiteitenprocedure is in overleg met onze gedragswetenschapper vastgesteld. De procedure is gebaseerd op artikel 4.1.8 van de Jeugdwet, op de 'Leidraad Meldingen Jeugd' van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en op de eisen die gemeenten en voogden stellen aan ons gezinshuis. We proberen dergelijke incidenten natuurlijk vóór te zijn. Incidenten bespreken we met onze gedragswetenschapper, de voogd en indien mogelijk met het kind en zijn/haar ouders, om deze in de toekomst te kunnen voorkomen.