Ga naar de inhoud

Wat we bieden

Langetermijn plaatsing

In ons gezinshuis bieden we een ruimte en gelegenheid aan kinderen om binnen de veilige setting van een gezin zo goed en fijn mogelijk op te kunnen groeien tot zelfstandigheid. Het gaat om plaatsingen voor een lang verblijf. De verwachting is dat de kinderen die bij ons komen wonen, bij ons blijven wonen tot ze op eigen benen kunnen staan. Voor sommigen zal dat zijn met hun 18e jaar. Voor kinderen die dat willen is het mogelijk om daarna nog wat langer blijven, bijvoorbeeld op onze kamers voor zelfstandigheidstraining. De kinderen worden deel van ons gezin en kunnen tot rust en tot bloei komen in de veiligheid, geborgenheid en structuur die het gezinsleven biedt. Ze mogen zich bij ons echt thuis voelen.

 

Prettige leefruimte binnen en buiten

In huis is er plek genoeg voor elk kind om te spelen, te ontspannen en zich terug te trekken op zijn of haar eigen kamer. Ons huis voldoet aan alle veiligheidseisen en wordt regelmatig daarop gecontroleerd. Ook buiten is er voldoende leef- en beweegruimte. We hebben een grote tuin met een trampoline, een glijbaan, een voetbalveldje, een grote en een kleine zandbak. Vlakbij ons huis is een natuurgebied, zijn speeltuintjes en een mountainbikebaan.


Aantal plaatsen

Naast onze eigen zoon, pleegzoon en dochter op kamers hebben we plek voor zes gezinshuiskinderen. Op deze pagina kun je zien hoe we omgaan met de plaatsing van kinderen in ons gezin en hier kun je zien of we plek hebben voor een nieuwe plaatsing.

 

Wat valt onder gezinshuiszorg?

Vanuit de zorgvorm geredeneerd is een gezinshuiskind een kind dat woonzorg nodig heeft. Daaronder valt alles wat het wonen en de dagelijkse verzorging en opvoeding van het kind betreft. Hieronder vallen aan praktische zorg: huisvesting (inclusief een eigen slaapkamer en inrichting), gebruiksartikelen, voedingskosten, reis- en vervoerskosten, zak- en kleedgeld, kosten voor speelgoed, vakantie en vrijetijdsbesteding en kosten die voor het onderwijs worden gemaakt. De inhoudelijke zorg die een gezinshuis biedt is de 24/7 zorg en aandacht van de gezinshuisouders. De begeleiding die zij bieden is in het kader van het wonen in een gezinshuis. Woonzorg kan daarbij inhouden het stabiliseren, verwerken en omgaan met het wonen in het gezinshuis. Ook de inzet van de gezinshuisouders die nodig is voor het samenwerken met het netwerk van het kind valt onder woonzorg. Intensieve ouderbegeleiding, bijvoorbeeld in het kader van het accepteren van de plaatsing, begeleide omgang of veiligheid in de thuissituatie, valt niet onder woonzorg. Aanvullende jeugdhulp, bijvoorbeeld therapie of dagbesteding, valt ook niet onder woonzorg.