Ga naar de inhoud

Werkwijze

Aanmelding

We zijn een zelfstandig gezinshuis. Via contracten met gemeenten worden kinderen in ons gezinshuis geplaatst. Een aanvraag voor een plaatsing beoordelen we zorgvuldig samen met onze gedragswetenschapper. Daarbij kijken we niet alleen naar het kind en ons als gezinshuisouders, maar ook naar wat een eventuele plaatsing betekent voor de kinderen in ons gezinshuis.

 

Richtlijnen

Bij het plaatsen van kinderen in ons gezinshuis hanteren we een aantal algemene richtlijnen:

  • We hanteren het principe van 'onder plaatsen', wat betekent dat een nieuw kind in ons gezin jonger is dan het jongste aanwezige kind. Hij of zij start 'onderaan' in de leeftijdsspanne van het gezin. Idealiter is er een leeftijdsverschil van minimaal één jaar tussen de kinderen.
  • We plaatsen een nieuw kind pas wanneer de andere kinderen voldoende gewend zijn in het gezin.
  • We plaatsen niet meerdere kinderen tegelijkertijd, tenzij het gaat om broertjes/zusjes.
  • Een plaatsing mag de veiligheid van het kind zelf of van anderen niet in gevaar brengen.
  • Het kind is (met hulp) in staat om in een gezin te leven en wil dit ook.
  • Ouders kunnen in voldoende mate verdragen dat het kind in ons gezinshuis wordt geplaatst.
  • Ouder(s) en voogd hebben een open houding ten aanzien van onze christelijke identiteit.

 

Kennismaking

Voor een geslaagde matching is het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen groeit en het kind op zijn gemak in het gezinshuis kan ingroeien. Bijvoorbeeld door een aantal keer op bezoek te komen om te spelen, mee te eten of een nachtje te logeren, alvorens het kind fulltime bij ons komt wonen. Niet altijd is deze overgangsperiode mogelijk; ook dan besteden we veel zorg en aandacht aan veiligheid voor het kind en ruimte om zijn of haar plekje in ons gezin te vinden.